Charme vertelt verhalen over historische plekken en ontrafelt de identiteit daarvan, informeert en leidt rond.

Kunst en cultuur, musea en monumenten, architectuur en stedenbouw, allemaal voorbeelden van schoonheid waarvan je kunt genieten.

Het genot wordt groter als de achtergronden of de ontstaansgeschiedenis beter bekend zijn. Lezingen en rondleidingen kunnen daarbij helpen. Deskundige kunsthistorische begeleiding en ervaring helpen om een breder blikveld te krijgen bij het bekijken van kunst of architectuur.

Ervaringen:

Wandelingen door de historische binnenstad van Deventer onder deskundige begeleiding, op verschillende thema’s (bijvoorbeeld kerkelijke monumenten, muziek, industrieel erfgoed, moderne architectuur of beeldende kunst).

Lessen kunst- en architectuurgeschiedenis en historische stedenbouw voor De Botermarkt te Deventer, cursuscentrum voor volwassenen, thans Aventus.

Lezingen voor Architectuurcentrum Rondeel, de gemeente Deventer, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Hogeschool Windesheim, Deventer Vocaal Ensemble.

Discussieleiding en dagvoorzitterschap