Cultuur-Historische Adviezen, Reisbegeleiding, Muziek, Educatie

CHARME

Bureau voor: Cultuur-
Historische
Adviezen
  Reisbegeleding
  Muziek
  Educatie

 

 

 

 

 

Onze wereld is rijk aan cultuur en geschiedenis. Van deze rijkdom kan iedereen dagelijks genieten, of het nu in musea is, in het theater of in de stad. Kunstwerken, architectuur, muziek: cultuuruitingen spreken tot de verbeelding. Beleving van cultuur kan op verschillende manieren: als onbevangen of blanco toeschouwer maar ook als kenner van achtergronden en ontstaan. Om cultuur beter te begrijpen is onderzoek, advisering en uitleg belangrijk. Daartoe levert Charme een bijdrage.

Charme is een adviesbureau op het gebied van monumentenzorg, cultureel erfgoed, architectuur, kunst- en muziekgeschiedenis. 

Charme biedt de volgende diensten aan:

 • advisering
 • cultuurhistorisch onderzoek
 • reis- en excursiebegeleiding
 • dagvoorzitterschappen
 • lidmaatschap commissies of werkgroepen
 • rondleidingen en stadstours
 • lezingen, presentaties en gastlessen

op het gebied van:

 • monumentenzorg
 • cultureel erfgoed
 • moderne architectuur
 • muziekgeschiedenis
 • muziekbeoefening

aan: 

 • overheden
 • erfgoedorganisaties
 • non-profit-instellingen
 • monumenteneigenaren
 • particulieren
 • redacties van tijdschriften en info-media